fredag 12. juni 2009

Leiar i Vårt Land: Ok å slå muslimar

Ved vinklinga ”Ok å slå muslimar” viser VL at personar frå minoritetsmiljø med annan kultur per definisjon er offer og difor heva over kritikk. For imamar som slår, er vel også muslimar; jamvel meir typiske representantar enn barna. Slik sett ville overskrifta ”Ok at muslimar slår”, passa betre. Likevel veit ingen om dette er tankegangen hos politiet, men i så fall er det primært media og myndigheiter å klandre, som i ein mannsalder har prøvd å innprente oss respekt for andre kulturar enn vår eigen. Først når Abid Raja og andre muslimar seier frå, kan også politifolk reagere utan å bli stempla som rasistar.

Tamilske tap

Eit tenkt scenarium: Israelske styrkar omringar 300 000 palestinarar på eit lite område i Gaza, bombar tiandeparten til døde og set resten i konsentrasjonsleir. Undervegs er NRK taus bortsett frå følgjande melding på tekst-TV: ”Statsminister Netanyahu lovar å frigjere den innesperra sivilbefolkninga frå Hamas sine klør”. Og etter at Hamas er nedkjempa med svære sivile tap, kjem NRK med stadig nye meldingar om kor fælsleg denne terrororganisasjonen er, for liksom å rettferdiggjere det som er gjort. I staden for bilde av ofra får vi sjå jubelscener frå Jerusalem og Tel Aviv, der sigeren blir feira. FN sitt sikkerheitsråd er ikkje stort likare. Den franske FN-ambassadøren proklamerer stolt at rådsmedlemmane for første gong har blitt samde om ein tekst som utan atterhald fordømer Hamas.

Sjølvsagt er dette utenkjeleg når det gjeld Gaza, men skire fakta for Sri Lanka. Fråsegnene og rapportane er autentiske. Berre skift ut palestinarar med tamilar, Hamas med LTTE, israelarar med singalesarar og statsminister Netanyahu med president Rajapakse.
Tjue gonger større sivile tap på Sri Lanka har ikkje fått ein hundredel av merksemda som vart ofra i Gaza til del. Framleis er det ruinane der dagsrevyen viser fram, med Sidsel Wold som cicerone for stadig nye delegasjonar. Desimeringa av tamilar blir det teia om, trass i at tusenvis av norske statsborgarar har tamilsk bakgrunn. Forstå det den som kan.